Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači/zařízení.

OBCHODNÍ PODMÍNKY » FORMULÁŘ-ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
FORMULÁŘ-ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Prodávající:Dagmar HRABOVSKÁ,Vlárská 273, 76331,Bylnice

Kupující:

Já, níže podepsaný/á _________________________________________________, bytem _________________________________________________________________, datum narození ________________________,
jsem si od Vás na základě objednávky č. ________________________ objednal(a) následující zboží:
_____________________________________________________________ za kupní cenu ________________ Kč,
_____________________________________________________________ za kupní cenu ________________ Kč,
_____________________________________________________________ za kupní cenu ________________ Kč,
_____________________________________________________________ za kupní cenu ________________ Kč,
_____________________________________________________________ za kupní cenu ________________ Kč.
Celkově tedy za kupní cenu ______________________________ včetně / bez (nehodící se škrtněte) DPH.
Zboží jsem převzal(a) dne ________________.
Tímto odstupuji od shora uvedené kupní smlouvy.
Kupní cenu mi vraťte zpět složenkou /

na bankovní účet č. _________________ (nehodící se škrtněte).


V ___________________________________, dne __________________