Zpracování cookies:Potřebujeme Váš souhlas s použitím souborů cookies.Děkujeme.

Odmítnout vše můžete zde.


Obchodní pomínky » 4.Cena zboži+platební podmínky
4.Cena zboží a platební podmínky

4.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a)Bezhotovostně převodem na účet prodávajícího

č. 8147523451 / 5500 (dále jen „účet prodávajícího“)

b) V hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce.

c)  Bezhotovostně platební kartou.

 Poskytovatelem platební brány je společnost 
Comgate  Payments, a.s.   www.comgate.cz
Případné reklamace nebo dotazy k platbě platební kartou:
 ComGate Payments, a.s.  Gočárova třída 1754 / 48b   Hradec Králové

platby-podpora@comgate.cz
) +420 228 224 267

4.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené
s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se
dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3 V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.4 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením jména kupujícího event. variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5 Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

4.6 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.7 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu nebo paragon. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu nebo paragon vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej ve fyzické podobě na adresu kupujícího nebo elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.