Zpracování cookies:Potřebujeme Váš souhlas s použitím souborů cookies.Děkujeme.

Odmítnout vše můžete zde.


Obchodní pomínky » 12.Odstoupení od smlouvy
FORMULÁŘ-ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Prodávající:Dagmar HRABOVSKÁ,Vlárská 273, 76331,Bylnice

Kupující:

Já, níže podepsaný/á _____________________________________

bytem _____________________________________________________

datum narození ________________________

jsem si od Vás na základě objednávky č. ___________________

objednal(a) následující

zboží:________________________________________________________

za kupní cenu ________________ Kč
za kupní cenu ________________ Kč
za kupní cenu ________________ Kč
za kupní cenu ________________ Kč
za kupní cenu ________________ Kč

Celkově tedy za kupní cenu ______ včetně/bez (nehodící se škrtněte) DPH

Zboží jsem převzal(a) dne ________________

Tímto odstupuji od shora uvedené kupní smlouvy.

Kupní cenu mi vraťte zpět složenkou /na bankovní

účet č. _________________ (nehodící se škrtněte).

 

V ____________________

dne __________________

 

Podpis________________